Wzory matematyczne

Cześć.
Potrzebuję pomocy.
Robię przekształcenia obrazów do pracy dyplomowej.
Filtracja Medianowa, maska wyostrzająca, przekształcenie gamma.
Dodatkowo obliczam obszar, obwód, odchylenie standardowe i średnią wartość szarości zaznaczonego obszaru.
Mój promotor mówi, że mam złe wzory i mam je zmieniać.
Zero pomocy z jego strony.
Czy znajdzie się może osoba, która mi pomoże?

Welcome to the forum, @Hana_P!

This forum, as well as the ImageJ application and its online documentation is in English, sorry if that adds an additional difficulty to understanding the basics of image processing.

Have a look at the following documentation:

See the documentation about Analyze Particles…

If you describe your use case in English and maybe post a screenshot illustrating your issue, I’m sure someone here on the forum will be able to help you :slight_smile:

3 Likes